Logopediepraktijk Soesterkwartier
Header afbeelding

Over de praktijk

Logopediepraktijk Soesterkwartier behandelt kinderen en volwassenen van alle leeftijden met logopedische problemen en biedt hulp en ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Taalontwikkeling
  • Spraakontwikkeling
  • Mondmotoriek en -gedrag
  • Vloeiend spreken
  • Auditieve vaardigheden
  • Lezen en spellen
  • Horen en spraakafzien
  • Stem(gebruik)
  • Ademhaling
  • Slikken

Deze ondersteuning en hulp kan bestaan uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting én het behandelen van de stoornis.

In de meeste gevallen vindt de behandeling op de Praktijk plaats. Als de situatie er om vraagt behoort behandeling aan huis ook tot de mogelijkheden. Het streven is om voor elke cliënt logopedie op maat te realiseren.

Voor zowel kinderen als volwassenen geldt dat de kans op succes groter is en de therapie sneller is afgerond wanneer de tijdens de therapie aangeboden oefeningen thuis worden herhaald. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een vaardigheid pas is geleerd als deze minstens 10 keer is geoefend.

Logopediepraktijk Soesterkwartier hecht daarom veel waarde aan de aanwezigheid van een ouder bij de behandeling van hun kind zodat zij kunnen ervaren hoe de oefeningen werken en deze thuis op de juiste manier kunnen herhalen.