Logopediepraktijk Soesterkwartier – Amersfoort
Header afbeelding

De Praktijk

Binnen Logopediepraktijk Soesterkwartier behandelen wij kinderen en volwassenen van alle leeftijden met logopedische problemen. Meer informatie over ons vindt u onder wie zijn wij.

In de praktijk bieden wij hulp op de volgende gebieden:

  • Taalontwikkeling
  • Spraakontwikkeling
  • Mondmotoriek en -gedrag
  • Vloeiend spreken
  • Auditieve vaardigheden
  • Lezen en spellen
  • Horen en spraakafzien
  • Stem(gebruik)
  • Ademhaling
  • Slikken

Door middel van gerichte na- en bijscholingen hebben wij ons gespecialiseerd in meerdere van bovenstaande gebieden.

Onze hulp kan bestaan uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting, én het behandelen van de stoornis.

In de meeste gevallen vindt de behandeling op de praktijk plaats. Als de situatie er om vraagt behoort behandeling aan huis ook tot de mogelijkheden. Ons streven is om voor elke cliënt logopedie op maat te realiseren.

Voor zowel kinderen als volwassenen geldt dat de kans op succes groter is en de therapie sneller is afgerond wanneer de tijdens de therapie aangeboden oefeningen thuis worden herhaald. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een vaardigheid pas is geleerd als hij minstens 10 keer is geoefend. Wij hechten er daarom veel waarde aan dat ouders aanwezig zijn bij de behandeling van hun kind zodat zij kunnen ervaren hoe de oefeningen werken en deze thuis op de juiste manier kunnen herhalen.